>

Muodon periaatteet

Muodon periaatteet

REDKEN BUSINESS CONNECTION -OHJELMAT

Kun ymmärrät muodon periaatteet, pystyt luomaan täsmälleen asiakkaan haluaman lookin. Tietty leikkaus on helppo luoda uudelleen, kun erittelet muodot yksinkertaisiin elementteihin.PISTE

Piste vie tilaa ja edustaa suunnan muutosta.


Linja on tiettyyn suuntaan liikkuvien toisiinsa yhdistyvien pisteiden jatkumo. Linjoja on kahdenlaisia: suoria ja käyriä. Suorat linjat luovat terävän reunan ja käyrät pehmeämmän reunan.KULMA

Kahden linjan leikkauspiste eli risteys muodostaa kulman. Kulma on kahden risteävän linjan suunnan muutos. Aste on yksikkö kulmalle, jossa linjat loittonevat toisistaan.MUOTO

Muodon luominen edellyttää kulman sulkemista. Kulma voi olla muoto vasta kun se on kokonaan suljettu.PÄÄNMUOTO

Päänmuoto on kulman ensimmäinen linja. Kulman toinen linja syntyy, kun otat käteen hiusosion. Leikkuureunan luoma kuvitteellinen linja sulkee kulman, jolloin syntyy muoto. Uusi muoto syntyy vasta kun olet fyysisesti leikannut hiukset.


VAAKALINJAT

Vaakalinja luo painoa muotoon ja leveyden tuntua. Hiusmuotoilussa vaakamuodot ovat symmetrisiä, eli jos mittaat etäisyyksiä vaakatasossa muodon sisällä, ne ovat samat. Vaakalinjat muodostavat 90 asteen kulman pystylinjoihin nähden.


PYSTYLINJAT

Pystylinjat johdattavat katsetta ylös ja alas sekä keventävät muotoa. Tämä luo vaikutelman pituudesta. Pystylinjat antavat muodolle pituuden tuntua ja litteämmän siluetin. Pystylinjat luovat 90 asteen kulman vaakalinjoihin nähden.


VIISTOT LINJAT 

Viistot linjat viistävät tai pyöristävät muotoa. Jos peilissä on viistetty reuna, se tarkoittaa, että reuna on leikattu ilmeen pyöristämiseksi. Viiston linjan leikkaaminen muotoon tuottaa pyöristetyn tuloksen. Viistot linjat muodostavat 45 asteen kulman sekä vaaka- että pystylinjoihin nähden. Kun sovellat tietoja linjoista ja muodoista hiustenleikkuussa, voit luoda erilaisia lookeja. Jos esimerkiksi leikkaat klassisen wedge-mallin käyttämällä vaakaosioita, luot siihen painoa. Jos taas käytät pystyosioita, lookista tulee litteämpi ja enemmän päätä pitkin kulkeva. Viistot osiot puolestaan luovat pyöristetymmän tai viistetyn tuloksen.